Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Leeuw, Afrikaanse - HarmJan Bloem - 03
mainKader

Jagen op leeuwen, goed of slecht

Huffpost Green 9 maart 2011 - Is de jacht op leeuwen weliswaar akelig maar toch noodzakelijk voor het natuurbehoud in Afrika? Door Luke Hunter, hoofd van Stichting Panthera.

Veel natuurbeschermers, dierenliefhebbers en verslaggevers zijn blij met alle moeite die gedaan wordt om de Afrikaanse leeuw als een bedreigde diersoort onder de wetgeving van de Verenigde Staten te laten vallen. Als dit lukt, heeft dit tot gevolg dat het trofeejagers uit de US verboden is huiden en schedels van leeuwen uit Afrika in te voeren. Het voorkomt echter niet dat jagers naar Afrika gaan om daar op een leeuw te jagen terwijl hen bekend is dat er geen 'trofeeën' meegenomen mogen worden.

Voor de sport?
"Normaal gesproken ben ik iemand die dit toejuicht. Een grote kat afschieten als 'sportieve' bezigheid, bezorgt me de kriebels. Ik ben heel mijn leven juist bezig met het beschermen van de grote katachtigen", zo vertelt Luke Hunter van Stichting Panthera. "Als ik de interactie tussen leeuwen zie en ik sla een luipaard gade die een prooi zwaarder dan het eigen gewicht in een boom hijst, is het voor mij gewoon onbegrijpelijk waarom iemand aan een dergelijke 'sport' überhaupt plezier kan beleven! Al komt het soms bij het uitvoeren van natuurbehoud voor dat er bepaalde dieren afgeschoten moeten worden, zoals bijvoorbeeld gewonde dieren, leuk is dit nooit. Het is voor mij onbegrijpelijk wat iemand ertoe brengt zo'n mooi dier als een leeuw te schieten voor een trofee en er nog over op te scheppen ook."

De leeuw op de Endagered Species Act-lijst - is dit zinvol?
"Tegelijkertijd vraag ik me af of het zin heeft de leeuw onder de ESA (Endangered Species Act) te laten vallen. Het is absoluut duidelijk dat er veel te veel leeuwen voor de sport worden afgeschoten. Het vaststellen van de legale aantallen wordt ernstig gehinderd door wazige methoden waarbij populatieschattingen gewoonweg berusten op giswerk in plaats van gedegen studies. Bovendien is er nog steeds een grote lobby door de sterke en rijke jachtindustrie."

Een gecompliceerde sociale familiestructuur wordt een nadeel
"Niet alleen worden er te veel leeuwen geschoten, de jacht op leeuwen verstoort ook nog eens hun gecompliceerde sociale familiestructuur omdat volwassen mannetjes het meest in trek zijn. Zij bewaken hun troep, als zij wegvallen, neemt een vreemd nieuw mannetje de troep over. Zo'n nieuw mannetje zal de aanwezige welpen doden waardoor de leeuwinnen weer krols worden. Hij wil immers zijn eigen genen doorgeven en dus niet voor de welpen van het vorige mannetje zorgen. Worden er dus te veel mannetjes geschoten, dan groeien er veel te weinig jongen op. Het gevolg is dus dat met het wegvallen van één mannetje in de topjaren van zijn leven gelijk ook ondubbelzinnig zijn nageslacht wordt weggevaagd!"

Bron van inkomsten
"Toch wil dit niet zeggen dat alle jacht op leeuwen per definitie slecht voor de leeuw is. Het is overduidelijk dat trofeejacht zeer slecht is voor leeuwen. Tegelijk blijkt uit een studie¹ van 2009 dat het afschieten van zeer geringe aantallen, waarbij de afschietleeftijd werd verhoogd, voor een onderhoudende situatie zorgt. Op deze wijze zouden dan alleen oude mannetjes worden geschoten en dit zou dan zelfs goed zijn voor de leeuwenpopulaties. In Afrika is de jachtsport een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor grote wildernisgebieden die zich buiten de nationale parken en reservaten bevinden. Veel van dergelijke gebieden zijn voor de gemiddelde toerist te afgelegen, te onderontwikkeld of er heersen ziekten waardoor fotosafari's niet tot de mogelijkheden behoren. De jacht in deze gebieden houdt juist door díe omstandigheden stand en er worden grote bedragen neergeteld om een leeuw te kunnen schieten (US $125.000,--). Voor dergelijke trofeejachten zijn niet veel mensen nodig en de mensen die erbij betrokken zijn, beschermen toch de gebieden waarin zij jagen omdat het hun brood is. Afrikaanse overheden gebruiken deze twee argumenten om de jacht in stand te houden."

Trofeejacht als beschermingsmethode?
"Daarom ben ik niet blij met het ESA-voorstel", zegt Luke. "Als Amerikaanse jagers (verreweg de grootste markt voor jachtsafari's in Afrika), daar niet meer kunnen jagen, zullen leeuwen en ander wild in deze gebieden de strijd verliezen (stropen, ontginning). Hoe akelig ook, als we geen alternatieve manier vinden om de harde valuta binnen te brengen waarmee deze wildernisgebieden in Afrika beschermd worden, blijft trofeejacht toch een overtuigend model voor veel van deze gebieden."

"Ik benadruk het nogmaals! Wat mij betreft is het jagen voor de sport op grote katten afstotelijk en ik verwelkom elke vermindering hierin! Mijn persoonlijke afkeer hiervoor zal de leeuwen echter niet helpen als dit betekent dat het stoppen van jachtsafari's het einde betekent van het beschermen van grote delen Afrikaanse wildernis. Ongeacht iemands persoonlijke mening; op dit moment is jacht slechts een van de methoden in een breed scala aan opties die we moeten overwegen, willen we de leeuw beschermen. Er is geen enkele twijfel: het gehele proces dat trofeejacht op grote katachtigen in Afrika mogelijk maakt, moet op de schop om het te ontdoen van alle wijdverspreide excessen. Ook moeten er veel striktere regels worden opgesteld over welke leeuwen er bejaagd kunnen worden en hoeveel. Hierdoor moeten jagers zich verplicht gaan voelen, de voordelen die de jacht zou hebben en waarover zij constant opscheppen, ook echt waar te maken. In plaats van de jacht zonder meer te verbieden, zou dít onze doelstelling moeten zijn."

De mening van de natuurbescherming met betrekking tot jagen is verdeeld. Er zijn vele andere biologen die juist denken dat elke vorm van jagen desastreus is voor dieren zoals de leeuw (zie het artikel "Jacht op leeuwen is schadelijk").

¹  Deze studie is omschreven in een Engelstalige artikel (zie de link onderaan
   deze pagina) waarin beweerd zou worden dat de jacht op leeuwen
   zelfs in hun voordeel zou zijn. De link vindt u hieronder terug. Actie voor de leeuw >
Jacht op de leeuwen is schadelijk >
Engelstalig studieartikel - Sport hunting >
Onze katten - Leeuw >
Bedreigingen voor de leeuw >
Meer leeuwennieuws >