Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Caracal, Afrikaanse - 04
mainKader

Neem SPOTS op in uw testament

Bij een overlijden is niet altijd een testament aanwezig. Wanneer er geen testament is, dan wordt de nalatenschap volgens bepaalde standaardregels verdeeld. Misschien heeft u al eens bewust nagedacht over wat er moet gebeuren met uw eigendommen als u er niet meer bent? Door uw wensen vast te leggen in een testament, verloopt alles zoals u dat wilt. U kunt er dan ook voor kiezen om Stichting SPOTS in uw testament op te nemen.

Geef uw nalatenschap door aan de katachtigen en neem Stichting SPOTS op in uw testament
Stichting SPOTS in uw testament zetten is een bijzondere daad. De beweegredenen zijn even divers als mensen. Wellicht bent u (tijdens een reis) ontroerd geraakt door een katachtige. Dat gebeurde Frans en Cora. Tijdens hun reizen naar Afrika raakten zij in de ban van de cheetah. Hun verhaal leest u hier. Of misschien wilt u ter nagedachtenis van een dierbare die begaan was met de natuur, uw nalatenschap aan natuurbescherming geven. Door Stichting SPOTS dan op te nemen in uw testament weet u dat u geld terechtkomt bij de katachtigen. Misschien wilt u in uw testament een specifieke voorkeur voor de besteding aangegeven. Als wij daarvan op de hoogte zijn, kunnen wij u vertellen of wij aan uw bestedingswens tegemoet kunnen komen. Dan weet u zeker dat uw nalatenschap op de plaats terechtkomt die u graag wilt.

Wist u dat alles naar de dieren gaat en niet naar de belasting?
Normaal gesproken moeten mensen die geld en/of goederen ontvangen uit een nalatenschap daar belasting over betalen. Stichting SPOTS is echter aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van belasting over nalatenschappen. Wat u nalaat aan onze organisatie komt dus geheel ten goede aan de dieren waarvoor wij ons inzetten. De belastingdienst krijgt niets, de katachtigen des te meer.

Hoe maakt u Stichting SPOTS tot uw erfgenaam?
Het opmaken van een testament doet u samen met een notaris. Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt. In het testament kunt u ons aanwijzen als één van de erfgenamen. Dit wordt ook wel "begunstigden" genoemd. Er zijn drie manieren om dit te doen. Een legaat is de meest simpele vorm om iets na te laten en enig erfgenaam het meest uitgebreid.

Welke mogelijkheden zijn er:
1. Via een legaat
Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor stichting SPOTS. Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor ons zijn bestemd. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals familieleden en vrienden. Een belangrijk voordeel van een legaat is dat pijnlijke discussies over de erfenis worden voorkomen: uw wensen staan immers duidelijk op papier.

2. Benoem ons tot mede-erfgenaam
U kunt ook geld en/of goederen nalaten aan Stichting SPOTS door ons mede-erfgenaam te maken. U wijst dan in uw testament een aantal erfgenamen aan waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in uw testament wordt genoemd, is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaalt u zelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.

3. Stichting SPOTS als enig erfgenaam
Tenslotte kunt u ons ook benoemen tot enig erfgenaam. Als u hiervoor kiest, dan hebt u de zekerheid dat uw nalatenschap geheel wordt besteed aan het doel dat u voor ogen hebt: een betere, leefbare wereld voor de wilde katachtigen.

De notaris en uw testament
Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. U kiest zelf de notaris die u prettig vindt en die u bij het opstellen van uw testament begeleidt. Algemene informatie over notarissen is te vinden op www.notaris.nl. U kunt ook altijd contact met Stichting SPOTS opnemen per e-mail of per telefoon: 06-4094 7232.

Heeft u al een testament en wilt u dit wijzigen?
Als u uw huidige testament wilt wijzigen of aanvullen, neemt u dan contact op met de notaris die het oorspronkelijke testament heeft opgemaakt. Een wijziging kan in de meeste gevallen snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

Stichting SPOTS in uw testament opnemen?
U heeft dan de volgende gegevens nodig:
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS), kantoorhoudende te Spinetstraat 76, 4876 XT Etten-Leur, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. West-Brabant onder nummer 20114314.

Meer informatie
Notaris: www.notaris.nl.
Belastingdienst: 0800 - 0543 of www.belastingdienst.nl.

Wat u ook wilt geven, Stichting SPOTS is zeer dankbaar voor iedere gift, klein en groot. Met uw gift helpen we kachtachtigen in het wild van deze wereld! Niet alleen nu maar ook in de toekomst.
Als u nog twijfelt of vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met Simone Eckhardt. Indien gewenst, komt Simone naar u toe.

We stellen het zeer op prijs indien u ons op de hoogte brengt als u Stichting SPOTS in uw testament heeft opgenomen. U kunt een kopie van het gedeelte van uw testament waarin wij worden benoemd opsturen naar: Spinetstraat 76, 4876 XT Etten-Leur.

Wij houden u graag op de hoogte van de resultaten van ons werk en nodigen u van harte uit voor speciale activiteiten en lezingen. Het verhaal van Frans en Cora >
Meer info over testamenten en legaten >