Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Cheetah, Afrikaanse - Bob Suir - 12
mainKader

Periodiek notarieel schenken

Periodieke schenking
Giften zijn (mits geschonken aan een door de Belastingdienst erkende organisatie, ANBI) aftrekbaar. Maar "normale" giften zijn beperkt aftrekbaar. Met normale giften wordt bijvoorbeeld bedoeld een eenmalige gift of een gift die niet is vastgelegd via een overeenkomst. Aftrekbaarheid bij zo’n normale gift is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen voor de persoonsgebonden aftrek.
 
Interessanter zijn periodieke schenkingen. Deze zijn onbeperkt aftrekbaar mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Op deze pagina gaan we in op deze periodieke gift.
 
Voor langere tijd SPOTS ondersteunen MET belastingvoordeel
Wilt u gedurende een langere tijd bijdragen aan SPOTS en de wilde katachtigen ondersteunen? Steun ons dan met een periodieke schenking! U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan Stichting SPOTS.

Periodiek schenken is ook fiscaal interessant. De periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen; u ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. Op deze manier kunt u meer hulp bieden aan Stichting SPOTS, zonder dat het u extra kost. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks voor minimaal vijf jaar een vast bedrag wordt gegeven. Ook moet dit vastgelegd worden in een overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om Stichting SPOTS structureel te ondersteunen met een periodieke schenking. Tussenkomst van een notaris en het overleggen van uw legitimatiebewijs is als gevolg van nieuwe wetgeving niet langer nodig.

Hoe werkt het?
  • Via deze link komt u bij de overeenkomst. Dit formulier vult u in, ondertekent het en stuurt het vervolgens op naar: Stichting SPOTS, Spinetstraat 76, 4876 XT te Etten-Leur.
  • U schenkt jaarlijks een vast bedrag aan Stichting SPOTS. U kunt dit bedrag jaarlijks of in termijnen betalen.
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
  • U kunt het bedrag zelf overmaken maar het handigste werkt een incasso opdracht. SPOTS incasseert dan het geld automatisch waarbij u zelf kunt aangeven of u dit maandelijks, per kwartaal of jaarlijks wilt laten incasseren. Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, vul dan ook de Betalingsvolmacht in.

Het is belangrijk dat u beide formulieren aan Stichting SPOTS terugstuurt. Na verwerking en ondertekening ontvangt u het ‘exemplaar voor schenker’ van ons retour. Wij zullen de overeenkomst ondermeer van enkele codes voorzien die u later bij uw belastingaangifte moet invullen. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u hiernaar kan vragen.
 
Voordelen
  • Mede dankzij uw periodieke schenking ondersteunt u langdurig SPOTS. Indien gewenst kunt u specifiek aangeven waar u uw geld aan wilt doneren.
  • Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er geldt géén minimum of maximum.
  • Hoe hoger de periodieke schenking, des te hoger het bedrag dat u kunt terugkrijgen van de belastingdienst. U ontvangt (afhankelijk van uw inkomen) 32,35% tot 52% van uw schenking terug.
  • Een bezoek aan de notaris is niet nodig. De overeenkomst waarin u de periodieke schenking voor minimaal 5 jaar vastlegt, kunt u hier downloaden.

Wat is de belastingaftrek van uw periodieke gift?
De hoogte van de belastingteruggave bij een periodiek notariële schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd en de hoogte van de periodieke gift. Een rekenhulp kunt u hier vinden.
 
Toch liever vastleggen via de notaris?
Indien u de periodieke schenking toch liever vastlegt via de notaris, kan dat nog steeds. Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. Wij werken hiervoor samen met Schenkservice.

U maakt op hun website een volmacht aan voor een periodiek notariële schenking. De benodigde stukken ontvangt u per e-mail. Door de stukken te printen, te ondertekenen en te versturen, geeft u Schenkservice opdracht om namens u de schenking af te handelen bij de notaris. Na het ontvangen van de getekende stukken per post gaat Schenkservice met uw volmacht naar de notaris en laat hem/haar de notariële akte passeren. Het voordeel van Schenkservice is dat u meerdere goeddoelinstellingen kan opnemen in één akte. Er zijn kosten aan het opstellen van de akte verbonden! Maar als het gaat om een periodieke schenking van ten minste € 150,-- per jaar neemt Stichting SPOTS deze voor haar rekening. Betalingsvolmacht periodieke gift in geld >
Overeenkomst periodieke gift in geld >
De Belastingdienst en uw periodieke gift >
Schenkcalculator >