Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Voorlichting - 07
mainKader

Vrijwilligerswerk Nederland

Wij krijgen veel e-mails van mensen die willen werken met de wilde katten in het buitenland. Maar ook in Nederland hebben zij hard hulp nodig. Word daarom vrijwilliger bij Stichting SPOTS.

Vaak is er genoeg deskundig personeel aanwezig bij onze projecten in het buitenland. Maar om hun werk te kunnen doen, hebben zij fondsen en achtergrond ondersteuning nodig, zoals bijvoorbeeld van Stichting SPOTS. Wij zijn op onze beurt weer geheel afhankelijk van vrijwilligers, zeker omdat wij geen betaalde beroepskrachten kennen. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat mensen in Nederland weten dat het slecht gaat met de katachtigen. Kortom, hulp geven aan hen is met name belangrijk in Nederland zelf!

Vrijwilliger bij Stichting SPOTS
Er is genoeg werk te doen en iedere vrijwilliger is geïnteresseerd in iets anders. Vandaar dat wij het een en ander hebben opgedeeld in een aantal werkgroepen zoals Project Adoptie, Educatie, Fondsenwerving, Evenementen, PR & Marketing, Website, nieuwsberichten plaatsen en nieuwsbrief, Social Media. Deze onderverdeling wisselt en groeit.

Op welke tijden zijn de werkzaamheden?
Dit varieert. Als je bijvoorbeeld de werkgroep 'Voorlichting' wilt versterken, zullen de werkzaamheden vooral in de weekenden plaatsvinden (in dierenparken en op evenementen). Voorlichting op scholen gebeurt juist weer doordeweeks. Als vrijwilliger in de werkgroep 'Social Media', werk je vanuit huis. Je ontwikkeld dan bijvoorbeeld onze Twitter-account verder, of houdt Pinterest bij, breidt Instagram uit, zet een Tumbler-account op, net waar jouw interesse ligt. Dat kan natuurlijk op alle tijden van de dag/week gebeuren.

Wie zoeken wij?
Allereerst is het volgende belangrijk om te weten. Op het moment dat je serieus interesse toont in onze stichting, gaan we ervan uit dat we op je kunnen rekenen en dat je je taken naar behoren uitvoert. We zijn een sterk groeiende maar nog jonge organisatie. We kunnen alleen verder groeien als iedere vrijwilliger ook bewust voor SPOTS kiest en zijn schouders eronder wil zetten. Ook in moeilijkere tijden. Je belandt niet in een gespreid bed. Wij rekenen dan ook op een inventieve en creatieve houding. Voor sommige mensen is dit een hindernis. Aan de andere kant betekent het wel dat binnen onze organisatie nog veel mogelijkheden zijn te groeien, te bouwen en er dus ruimte is voor jouw creativiteit.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend!
Zeker niet voor dieren die op het punt van uitsterven staan. De katachtigen hebben het meeste aan mensen die zich altijd voor hen willen inspannen. Vandaar dat we zeer dringend willen verzoeken vooral goed na te denken alvorens je je aan SPOTS committeert. Het is verder goed te weten dat wij weliswaar hechten aan een goede sfeer en daarom een- tot tweemaal per jaar een bijeenkomst organiseren, maar dat wij geen sociaal vangwerk zijn. Als je motivatie om vrijwilliger te worden vooral ingegeven wordt om zo je sociale contacten uit te breiden, is SPOTS hoogstwaarschijnlijk niet de stichting voor jou.

Hoewel het vrijwilligerswerk bij SPOTS zeer veel voldoening kan opleveren, is het goed een realistisch beeld te hebben over de werkzaamheden. Zo zal lang niet iedereen "jouw boodschap" willen horen en kun je soms ook minder leuke reacties ontvangen. Kortom, naast passie en zelfstandigheid is geduld evenals doorzettingsvermogen belangrijk. Daarnaast moet je als voorlichter uiteraard je verhaal durven vertellen, mensen durven aanspreken en een vlot verhaal kunnen vertellen. Je moet ook weten waar je over praat en bereid zijn je te verdiepen in SPOTS en de door haar ondersteunde projecten. 

Hoeveel tijd ben je kwijt als vrijwilliger bij SPOTS?
Dat is per werkgroep verschillend. Sommige werkgroepen vragen meer tijdsbesteding dan andere. 

Wat biedt SPOTS?
Stichting SPOTS hanteert een actief vrijwilligersbeleid. Zo word je goed begeleid - je wordt niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Je ontvangt een uitgebreid draaiboek en zult regelmatige updates ontvangen over de gang van zaken binnen Stichting SPOTS. Ook organiseren wij jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst waar alle ontwikkelingen binnen SPOTS worden doorgesproken.

Daarnaast ontvang je ontzettend veel informatie over katachtigen. Regelmatig komen vertegenwoordigers van onze projecten naar Nederland en kun jij hen ontmoeten. Kortom: je krijgt echt een kijk in de keuken! Daarnaast werk je in een leuk en dynamisch team en is er ruimte voor je eigen inbreng. 

Uiteraard ben je als vrijwilliger tijdens je werkzaamheden voor ons WA verzekerd en ontvang je, indien gewenst, reiskostenvergoeding.

Contact
Zie jij het wel zitten en wil je iets doen voor de katachtigen? Stuur dan een e-mail met je cv naar Simone Eckhardt. Zij kan je meer informatie over de diverse werkgroepen toesturen en je meer vertellen over de gang van zaken. We horen graag van je!

Mocht je echt willen werken met dieren in het buitenland, dan kan dit alleen door betaald vrijwilligerswerk te doen. Hou daarbij in het achterhoofd dat er heel veel projecten te vinden zijn die beweren iets te doen voor natuurbescherming maar dat dit lang niet altijd een betrouwbaar verhaal is. Vandaar dat Stichting SPOTS zich er hard voor maakt om de aandacht te vestigen op projecten waar je als vrijwilliger aan de slag kunt waarbij eveneens zeker is dat jouw bijdrage daadwerkelijk iets toevoegt. Kijk voor meer informatie over de projecten die door SPOTS worden ondersteund, naar de link onderaan deze pagina.

Vacature


  Toch liever vrijwilligerswerk in het buitenland >
Flyer Knuffelfarms en Canned Hunting >
Flyer "Profiel Stichting SPOTS" >
Vrijwilligerswerk in het buitenland >
Projecten die SPOTS ondersteunt >