Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Leeuw, Afrikaanse - leeuw Shenzi - 03
mainKader

Verantwoording

De naam
Stichting SPOTS staat voor Save and Protect Our TreasureS maar verwijst ook naar de vlekken die bij veel katachtigen voorkomen en naar 'in de spots' zetten. Daarnaast staat SPOTS voor 'plekken'. SPOTS probeert via voorlichting aandacht te vragen voor die plaatsen op de wereld waar daadwerkelijk iets gedaan wordt voor natuurbescherming. Te vaak namelijk worden mensen gelokt naar projecten die in onze ogen niet ethisch verantwoord zijn.

Contactgegevens
Spinetstraat 76, 4876 XT te Etten-Leur.
Telefoon: 06-4094 7232.
E-mail: info@stichtingspots.nl.

Fiscaal nummer
813081919.

Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel West Brabant, 20114314.

Bankrekeningen
4611235 (algemeen):
IBAN: NL90INGB0004611235.
BIC: INGBNL2A.

4496284 (adoptie):
IBAN: NL58INGB0004496284.
BIC: INGBNL2A.

Bestuur
Patrick van der Valk (voorzitter).
Jöran van de Ven (penningmeester).
Philip van Lookeren (secretaris).

Betaalde medewerkers
Bij SPOTS is één betaald personeelslid, Simone Eckhardt. Haar officiële functie is directeur. Simone Eckhardt heeft een dienstbetrekking van 24 uur per week en ontvangt hiervoor een salaris van € 1.590,-- bruto per maand.

Doelstelling en visie
Beschermen van bedreigde, wilde katachtigen. Dit doet SPOTS door lokale projecten te ondersteunen die zich inzetten voor deze dieren in het wild en hun leefomgeving. Kenmerk van de ondersteunde projecten zijn kleinschaligheid en betrokkenheid lokale bevolking. De stichting tracht haar doel verder te verwezenlijken door het geven van voorlichting in Nederland. Daaruit voortvloeiend volgen een aantal kerntaken:
  • Fondsen werven voor de door SPOTS ondersteunde projecten.
  • Voorlichting geven om de situatie van de wilde katachtigen naar voren te brengen.
  • Creëeren van een netwerk dat bijdraagt aan bovenstaande doelstellingen.
  • Actieve profilering middels ludieke acties om bewustzijn te creëeren alsook naamsbekendheid te vergroten.

Wereldwijd zijn er 36 in het wild levende katachtigen, teveel voor ons om daar concreet (financieel) iets voor te kunnen doen. Vandaar dat onze focus nu ligt bij de cheetah, leeuw en luipaard. In onze statuten is echter opgenomen dat uitbreiding mogelijk is. Voor de overige katten willen wij via onze website en social media een platform zijn. Mensen kunnen hier beschrijvingen van alle katten terugvinden alsmede links naar projecten die zich voor die katachtige inzet. Op deze wijze hopen wij alle katachtigen in 'de spots' te kunnen zetten.

Via deze link kunt u meer terugvinden over onze visie en waarom wij bepaalde projecten wel of niet ondersteunen. SPOTS zet zich in voor soortbehoud en is dus voornamelijk gericht op bescherming van de dieren in het wild.

Waar doen we het van?
Stichting SPOTS ontvangt geen structurele subsidie van de overheid en is daardoor volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Wat we doen met het geld is toegelicht in het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening (zie de links onderaan deze pagina).

Waar wordt uw donatie aan besteed?
SPOTS heeft twee gironummers:
  1. Giften en donaties komen op het algemene rekeningnummer en hiermee ondersteunt Stichting SPOTS vooral cheetah-, leeuw- en luipaardprojecten. Maar ook andere 'katten' projecten worden met deze gelden ondersteunt. Als donateur ondersteunt u dus de algemene projecten van SPOTS. Daarnaast helpt u met uw donatie en gift voorlichtingsprojecten die door Stichting SPOTS worden opgezet, opdat wij het werk hier in Nederland kunnen voortzetten.
     
  2. Het tweede gironummer is voor de adoptieprojecten. Wij kennen een adoptieproject voor het Cheetah Conservation Fund, AfriCat North, N/a'an ku sê en de ICS in Iran. Uiteraard worden de gelden ook gebruikt voor die specifieke projecten. Op die wijze proberen wij zo transparant mogelijk te werken en een onderscheid te maken tussen de algemene inkomsten en inkomsten uit adoptie. Volstrekt helder!
Beleidsplan - Stichting SPOTS (Save And Protect Our TreasureS) >
Jaarverslag stichting SPOTS 2015 >
Jaarrekening Stichting SPOTS 2015 >
Gegevens Stichting SPOTS >
Fotoverantwoording >
Uw sponsoring aftrekbaar van de belasting >
Website - Overheid - Informatie over ANBI >