Spots
NederlandsEnglish
Meld u aan voor de SPOTS nieuwsbrief
Cheetah, Afrikaanse - HarmJan Bloem - 01
mainKader

Wat is de doelstelling van Stichting SPOTS?

De officiële doelstelling van Stichting SPOTS is: bescherming van bedreigde, wilde katachtigen. Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd waaronder veel (grote) wilde katachtigen. Stichting SPOTS richt zich op deze katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt.

Bij de doelstelling die Stichting SPOTS nastreeft, zijn het geven van voorlichting, het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en het werven van fondsen voor de door ons ondersteunde projecten in Afrika en Iran de belangrijkste wapens in de strijd. Lees hier welke projecten door SPOTS ondersteund worden.

De naam SPOTS
SPOTS staat voor Save and Protect Our TreasureS maar verwijst ook naar de vlekken die bij vele katachtigen voorkomen en naar "in de spots zetten". Daarnaast staat SPOTS voor "plekken". SPOTS probeert via voorlichting en haar website aandacht te vragen voor die plaatsen op de wereld waar daadwerkelijk iets gedaan wordt voor natuurbescherming. Te denken valt aan projecten die je als toerist kunt bezoeken of vrijwilligersprojecten

Te vaak worden mensen gelokt naar projecten die ethisch niet verantwoord zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde farms waar je als toerist of vrijwilliger kunt knuffelen met welpen, vaak leeuwenwelpen. Knuffelfarms noemen wij dit soort projecten. De vraag is wat deze projecten bijdragen aan natuurbescherming maar ook, waar die jonge welpen uiteindelijk terecht komen als ze volwassen zijn. SPOTS is daarom enkele jaren geleden begonnen met een voorlichtingscampagne over dit onderwerp. Meer informatie is te lezen op onze speciaal daarvoor gemaakte website, www.knuffelfarms.nl.

Waarom een stichting voor katachtigen? 
Sinds 2007 is het aantal in het wild levende katachtigen wereldwijd vastgesteld op 36. Veel kattensoorten worden met uitsterven bedreigd. Enkele cijfers:
  • Cheetah: ca.9.000.
  • Sneeuwpanter: ca. 6.500.
  • Leeuw: ca. 34.000 (sommige wetenschappers gaan echter uit van slechts 16.000).
  • Tijger: minder dan 3.200.
  • Vissende kat: schatting minder dan 10.000. 

Het is onmogelijk concreet iets te betekenen voor alle kattensoorten. Vandaar dat de focus van Stichting SPOTS op dit moment ligt bij het beschermen van de cheetah (jachtluipaard), de leeuw en de luipaard. Maar als "kattenstichting" gaat het lot van alle katachtigen ons natuurlijk aan het hart. Vandaar dat wij via deze website eveneens een platform willen zijn waar geïnteresseerden beschrijvingen van alle katachtigen terug kunnen vinden met, waar mogelijk, links naar beschermingsprojecten die zich voor die specifieke soort inzetten. Daarnaast ontwikkelen wij spreekbeurtmateriaal over alle 36 wilde katten die door kinderen gratis op te vragen is. Wij hopen op die manier een bijdrage te kunnen leveren in de bescherming van deze schitterende dieren.

Visie SPOTS
SPOTS richt zich op de wilde dieren, dus dieren die in de vrije natuur leven. Dat betekent dat wij geen opvangcentra en/of fokcentra ondersteunen. De door ons ondersteunde projecten moeten soms dieren opvangen maar in principe gaat het bij hen altijd om de in het wild levende dieren. Wij geloven niet in fokcentra. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het dier de cheetah. Hier zijn ontelbare fokprogramma's voor, vooral in Zuid Afrika. Het probleem in onze ogen is niet zozeer dat er geen cheetah's meer in het wild zijn. Er zijn nog cheetah's maar hun aantallen nemen drastich af doordat er te weinig leefgebied voor ze is en omdat er geen tolerantie is van de lokale bevolking naar roofdieren. Wat vaak resulteert in het doden van deze dieren. Wij geloven dat om de cheetah (en andere roofdieren) te 'redden' je dus allereerst moet zorgen dat er meer tolerantie is van de lokale bevolking. In onze ogen is het niet zo zinnig om dieren te fokken als deze vervolgens niet uitgeplaatst kunnen worden en/of direct worden gedood. Fokprogramma's zijn in onze ogen alleen zinnig als het om zeer bedreigde diersoorten gaat zoals de Aziatische cheetah waarvan er nog maar zo'n 70 zijn.
 
Natuurparken niet DE oplossing
Langzaam gaan we toe naar een wereld waarin roofdieren alleen getolereerd worden in beschermde gebieden zoals National Parken en Reserves. Daarbuiten worden ze veelal gezien als gevaarlijk en hinderlijk wat vaak resulteert in het doden van roofdieren. Steeds vaker gaan stemmen op om gebieden met wildlife, hermetisch af te sluiten bijvoorbeeld door electrische hekken om het gebied te plaatsen. Daarmee wordt het wildleven beschermt bijvoorbeeld omdat zij niet langer op boerenland kan komen en dus niet langer kan worden gedood. Ook de boeren worden beschermd want op die manier kunnen roofdieren hun vee niet doden. Als SPOTS geloven wij echter niet dat hierin de oplossing ligt.

Allereerst omdat als je wilt gaan werken met gebieden die afgeschermd worden door hekken, dit altijd tot in de puntjes verzorgd moet worden. Het kost veel geld om een gebied met hekwerk af te zetten en daarna vergt het veel onderhoud. En geld is vaak iets wat veel landen in Afrika en Azië niet hebben. Dat betekent vaak dat dit soort gebieden voor altijd afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. En dus voor altijd afhankelijk van donaties. Als je alleen maar kijkt naar Namibië: een land met een relatieve welvaart. Toch slagen zij er niet in om hun Etosha NP van goed hekwerk te voorzien. Terwijl er wel genoeg geld binnenkomt uit toerisme: Etosha NP is de toeristische trekpleister voor Namibië. Het park is wel afgezet met (elektrische) hekken maar die zijn vaak vervallen (zie foto 5 hiernaast). Resultaat: dieren breken gemakkelijk uit en komen daarbij terecht op het land van boeren. Voor leeuwen leidt dit bijna zonder uitzondering tot de dood. Als het al niet mogelijk is om in Namibië met zo'n oplossing te komen, dan werkt dat zeker niet in andere Afrikaanse landen die vaak minder welvarend en ook vaak nog eens corrupt zijn.

Een ander nadeel van totaal afgeschermde gebieden is dat je dan als het ware een gesloten systeem maakt. De dieren binnen dat gebied moeten dan ook gereguleerd gaan worden. Voorbeeld hiervan was een Keniaans park waarbij enkele jaren geleden door enorme droogte, te weinig prooidieren voor roofdieren waren. Er moesten toen vanuit een ander gedeelte van Kenia, op grote schaal antilopes worden ingevlogen. Last but not least: de genenpoel raakt verkleind in een afgesloten gebied. Kortom: zo'n gebied moet dan door de mens gereguleerd gaan worden wat soms leidt tot het afschieten van dieren omdat er 'teveel' dieren in een gebied leven omdat ze niet meer kunnen migreren.

Afgeschermde gebieden werken zeker ook belemmerend voor bepaalde diersoorten. Cheetah's en wilde honden bijvoorbeeld kennen een groot verspreidingsgebied dat ernstig wordt belemmerd door ingeperkte gebieden. Bovendien leven veel katachtigen buiten beschermde gebieden. De cheetah bijvoorbeeld is een dier bij uitstek dat Nationale parken juist vermijdt omdat hier teveel andere roofdieren leven. Cheetah's zijn niet opgewassen tegen sterkere roofdieren en daarom proberen zij deze te ontwijken. Zij zijn dus helemaal niet geholpen met afgeschermde natuurparken waar ze dan alleen in mogen leven. Veel cheetah's worden dan ook gedood doordat ze vast komen te zitten in het hekwerk als ze uit een gebied willen wegtrekken (zie foto 4).

Al met al gelooft SPOTS daarom dat het ontzettend belangrijk is om te gaan naar een scenario waarbij roofdieren ook buiten beschermd gebied getolereerd worden. Uiteraard zijn wij niet tegen afgeschermde natuurparken. Het is heel belangrijk, zeker voor een dier als de leeuw, om gebied te beschermen voor wildlife. Maar dit op zich is in onze ogen niet voldoende. Gestreefd moet worden naar mogelijke verbindingen (corridors) tussen beschermde gebieden zodat dieren kunnen migreren waardoor ingrijpen van de mens minder noodzakelijk wordt. Daarnaast moet samengewerkt worden met de lokale bevolking om meer acceptatie te krijgen voor roofdieren. Dit laatste is iets waar SPOTS vooral mee bezig is.

Steun aan kleine, lokale organisaties
SPOTS gelooft dat het enorm belangrijk is om ook buiten de Nationale Parken en Reserves, draagkracht te krijgen voor wildlife. Daarom ondersteunen wij lokale organisaties die samenwerken met de lokale bevolking. Het is namelijk één ding om te willen dat zij roofdieren op hun land accepteren. Feit is natuurlijk dat deze mensen ook de hinder van roofdieren ondervinden. Bijvoorbeeld omdat zij soms het vee (de inkomstenbron) opeten. De organisaties die door SPOTS ondersteund worden, helpen de bevolking heel concreet. Zo bouwt het door ons ondersteunde leeuwenproject AfriCat North in Namibië, veekralen voor de boeren. Hierdoor kan het vee opgesloten worden in de avond waardoor ze minder snel te prooi vallen aan loslopende leeuwen. Dat verhoogt de acceptatiegrens van boeren om leeuwen op hun land te accepteren. Ook educatie is een belangrijke pijler voor al de door ons ondersteunde projecten. Educatie richt zich op de boeren maar ook op de jeugd. Zij zijn immers de toekomst van morgen. 

Zie de onderstaande Flyer waarin u meer kunt lezen over Stichting SPOTS, haar visie/missie en doelstelling. Voor de projecten die door ons worden ondersteund, kunt u hier klikken.

Wie zijn de mensen achter SPOTS?
De drijvende kracht en gezicht achter SPOTS is Simone Eckhardt (zie laatste foto). Simone was jarenlang reisleidster en in die hoedanigheid leerde zij alles over de Big Cats en hun problematiek. Ze werd vooral geraakt door de cheetah. Dit deed haar besluiten om in 2004 een stichting op te zetten voor de bedreigde, wilde katachtigen. Meer over Simone kunt u in dit interview lezen. 

Simone wordt ondersteund door een Bestuur dat viermaal per jaar bijeenkomst om de strategie en koers van de Stichting te bespreken. Daarnaast is er een club enthousiaste vrijwilligers die zijn opgedeeld in diverse werkgroepen.
 
Hoe kunt u helpen >
Flyer Stichting SPOTS >
Word donateur - online aanmeldingsformulier >
Flyer Stichting SPOTS knuffelfarms >
Voorlichting >
Focuskatachtigen van Stichting SPOTS >
Alle katten - Soorten >